.

Apotekets Historie

Ved kongelig underskrift af 22. februar 1922 blev privilegiet til et apotek i Vejgaard oprettet. Allerede i 1912 havde Nørre Tranders Kommune søgt Justitsministeriet. Det blev imidlertid hverken anbefalet af Sundhedsstyrelsen eller Fysikatet for Aalborg og Hjørring amter. De frygtede, at det ville tage for mange kunder fra Østerbro apotek i Nørregade, som var blevet åbnet i 1905, også for at betjene borgerne i "Vejgaarden", som byområdet blev kaldt.
 
Efter at Boulevard apoteket og Reberbane apoteket var blevet åbnet i henholdsvis 1917 og 1920, var ønsket fra borgerne i Nørre Tranders Kommune blevet forstærket om et apotek i Vejgaarden.
 
Vejgaard området havde på daværende tid cirka 7.000 indbyggere, hvilket man fandt var for lidt til at oprette et apotek, da der iøvrigt kun var et kvarters gang ind til Østerbro apotek, som derved ville risikere sin eksistens. (Østerbro apotek er senere blevet nedlagt i 1977).
 
Sognerådet i Nørre Tranders forsøgte sig igen i 1919 med et andragende om et apotek eller et håndkøbsudsalg, men dette blev også afslået. Hertil havde amtslægen bl.a. udtalt, "at et håndkøbsudsalg er et slags apoteksmisfoster, der næppe bør tillades, uden hvor meget tvingende grunde foreligger".
Men de gode Vejgaaardborgere gav ikke op, og ansøgte igen i 1921 Justitsministeriet. Den 10. oktober 1921 tog en deputation fra grundejerforeningen og sognerådet over til justitsminister Rytter, som tog den endelige beslutning på trods af egen betænkelighed: "der var fattige apotekere nok i forvejen".
 
Også Sundhedsstyrelsen var betænkelig, og amtslægen var stadigvæk imod. Men det lykkedes alligevel. Det viste sig heldigvis, at Vejgaard var stor nok til at opretholde et apoteks eksistens.
 
Blandt 13 ansøgere blev den første bevilling givet til den 51-årige cand. pharm. Hans Christian Ancher Kløcker, som åbnede apoteket den 15. maj 1923 i en nyopført, meget pompøs bygning på hjørnet af Vejgaard Møllevej og Hadsundvej, hvor Sparekassen Nordjylland i dag har til huse. Det er den dag i dag en markant bygning i Vejgaard, som desværre kun fik lov til at rumme apoteket indtil 1942, hvor bevillingen efter Kløckers død blev overtaget af apoteker Hans Thorvald Rasmussen fra Videbæk, som blev udvalgt blandt 23 ansøgere.
 
H. Th. Rasmussen fandt imidlertid ejendommen for kostbar og købte sig i stedet ind på den anden side af gaden på Hadsundvej 31, hvor der havde været manufakturhandel og dampvaskeri. Her blev apoteket nyindrettet, med laboratorium i en tilbygning ud mod Nørre Trandersvej. H. Th. Rasmussen var kun apoteker i Vejgaard i knap fem år. Han døde i 1947, 68 år gammel.
 
Herefter overgik bevillingen til apoteker Aksel Nielsen Egestad fra Hallund apotek, ligeledes udvalgt blandt 23 ansøgere. A. N. Egestad virkede til sin død i 1962. Han blev 69 år. Egestad blev efterfulgt af apoteker Henrik Axel Læssøe fra Hurup. Denne gang var der 29 ansøgere. H. A. Læssøe var kun apoteker i Vejgaard i godt 4 år, han døde 67 år gammel.
 
De nævnte tre apotekere havde alle været apoteker på et mindre apotek, før de fik bevillingen til Vejgaard apotek. Apoteket betragtedes allerede dengang som et attraktivt privilegium. I 1966 blev provisor Henry Tage Jensen fra Odense udnævnt til apoteker i Vejgaard. Der var 44 ansøgere! Henry Jensen havde straks et ønske om at flytte fra Hadsundvej 31. Efter meget tovtrækkeri med Aalborg Kommune lykkedes det for Handelsbanken at få tilladelse til at opføre bygningen på Hadsundvej 33, som åbnede den 17. maj 1974 med posthus, bank og et nyt, moderne apotek.
 
Henry Jensen gik på pension i 1982, hvorefter provisor Ole Bak fik bevillingen blandt 19 ansøgere. Da apoteket levede op til Sundhedsstyrelsens krav om indretning og drift, var det i de følgende 12 år kun nødvendigt at foretage løbende tilpasning og vedligeholdelse. Men i forbindelse med at apoteksproduktionen ophørte, og Sundhedsstyrelsen ikke længere stillede krav til apotekernes indretning, var det naturligt at inddrage påfyldnings- og lagerrum i ekspeditionslokalet, som var ved at blive for trangt, da der i de forløbne år var sket en betydelig udvidelse af kundegrundlaget.
 
Apoteket blev derfor fuldstændigt ombygget i februar 1996, således at det blev til et topmoderne apotek med et stort publikumsrum med selvvalgsafdeling for frihandelsvarer.
Apoteket blev moderne indrettet, med det mest effektive og driftssikre EDB udstyr, hvilket er nødvendigt, når recepter skal ekspederes. Lægen sender recepten elektronisk til en receptserver, der administreres af lægemiddelstyrelsen. Når kunden kommer på apoteket for at hente sin receptmedicin, kalder apoteket elektronisk op til receptserveren, der frigiver recepten, som derefter straks kan ekspederes, mens kunden står foran farmaceuten eller farmakonomen. Alle problemer vedrørende præparatvalg, pris på medicin mm. kan herved afklares på stedet, i samråd med kunden.
 
Den 30. juni 2008 var Ole Bak's sidste dag, som apoteker for Vejgaard Apotek og bevillingen til at drive apoteket blev givet til Rinette Rohde blandt 3 ansøgere.
 
Apoteksudsalget åbner
Apoteker Henry Jensen fik Sundhedsstyrelsens tilladelse til at åbne et apoteksudsalg i Planetcentret, Saltumvej 7 i Nørre Tranders for at tilgodese befolkningen i Aalborg Øst, som på daværende tidspunkt var vokset til cirka 11.000 indbyggere. Apoteksudsalget åbnede den 20. maj 1980. Både Apoteker Ole Bak og Apoteker Rinette Rohde fulgte udviklingen i denne bydel tæt. Apoteksudsalget på denne adresse var i brug indtil 30. juni 2012.
 
Et apoteksudsalg er et apotek, hvor der ikke er receptekspedition. Medicin skal bestilles gennem hovedapoteket (Vejgaard) og kan derefter udleveres til kunden. Man bliver betjent af Farmakonomer i et apoteksudsalg.
 
1. juli 2008 overtager Farmaceut Rinette Rohde Vejgaard Apotek.
Med nye øjne bliver der lavet fremtidige planer for apoteket. Der skal bygges om og udvides. Fagligheden og kunderne skal stadig være apotekets omdrejningspunkt.

2011-2012: Apoteket udvides med ca. 100 m2. Apoteket får en ROWA-robot, som både skal finde medicin frem til personalet i skranken og sætte varer på plads. Omkring årsskiftet flyttede apoteket til midlertidige lokaler i det gamle posthus i samme bygning, som apoteket var.

I uge 25, 2012, indvies de nye lokaler på Hadsundvej 33B.
Samtidigt åbner Apoteket sit apoteksudsalg på den nye adresse i det nye Sundhedshus i Fyrkilden, 1. juli 2012. Det medfører at apoteksudsalget i Planetcentret, samt håndkøbsudsalget i SuperBest (Tornhøjcentret) nedlægges.
 
1. juli 2015, ændres status på apotekets apoteksudsalg til apoteksfilial.
Dvs. at kunderne i Aalborg Øst nu kan blive betjent på samme måde som i Vejgaard. De kan komme ind og bede om deres medicin på receptserveren og få det hjem i samme ekspedition. Man bliver stadig betjent af Farmakonomer i en apoteksfilial. Apoteksfilialen hører stadig til Vejgaard Apotek og har samme Apoteker.
 
Denne hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at hjemmesiden fungerer korrekt, og indsamler viden om anvendelsen af hjemmesiden.

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her.