<br>

Apotekets virksomhedsgrundlag

Mission
Vi arbejder for kvalitet i den faglige service, rådgivning om rationel brug af lægemidler og løsning af lægemiddelrelaterede problemer. Vi bidrager til at skabe et sundt miljø for medarbejder og kundevenligt apotek til gavn for samfund og den enkelte borger
 
Apoteket efterlever missionen ved at:
o    Behovsafdække minimum 70 % af kunderne pt., således at kunderne oplever kompetent, høj faglig service
o    Sikre sig, at kunderne altid kan anvende lægemidlerne korrekt således at både kunderne og samfundet får den mest rationelle brug af lægemidler
o    Sætte sig i kundens sted ved løsning af lægemiddelrelaterede problemer
o    Sikre at kunderne får en venlig og hurtig ekspedition
o    Tænke sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme ind i rådgivningen af kunder
o    Forene arbejdspladsens behov med medarbejdernes behov
 
 
Vision 
Vi vil være et attraktivt, veldrevet, moderne apotek med kvalitet i den faglige service og etik, med bedste arbejdsmiljø for medarbejdere og et kundevenligt miljø
 
o    Apoteket tilstræber at nå visionen ved at:
o    Behovsafdække minimum 70 % af kunderne, således at kunderne oplever relevant faglig service af høj kvalitet og i en kundevenlig atmosfære
o    Lagerholde et varesortiment som afspejler kundernes ønsker og behov, dog ud fra et skøn over, hvad der forventes at blive efterspurgt igen indenfor en rimelig tid og under hensyntagen til lagerøkonomi. De produkter apoteket sælger ud over lægemidler, skal bidrage til kundernes egenomsorg og sundhedsfremme, og samtidig sikre apoteket et fornuftigt afkast
o    Kunne tilbyde serviceydelser, som naturligt hører ind under apotekets service- og informationsvirksomhed, dette være sig sundhedsydelser, e-handel og andre ny tiltag som i højere grad nyttiggør apoteket i sundhedssektoren
o    Arbejde med ”Den Danske Kvalitetsmodel” samt sikre, at ledelse og medarbejdere har et højt og opdateret kompetenceniveau
o    Efterleve ”God Apotekerskik”, således at kunderne oplever god adfærd ud over, hvad lovgivningen kræver
o    Give medarbejderne indflydelse på vigtige beslutninger, og ved at formidle fremtidsperspektiver. Desuden sikres godt samarbejde ved indbyrdes respekt for hinandens jobsituation og arbejdsopgaver, en venlig og humoristisk omgangstone samt via sociale tiltag
o    Have ventetider, der opfattes som rimelige af kunderne
 

Værdier 

Højt fagligt kvalitet, veluddannede, professionalisme, respekt, rationel handlemåde, ansvarlighed, viden, sikkerhed, troværdighed, engagement, effektivitet, initiativ hjælpsomhed/service, tillid, åbenhed, indsigt, rationel drift, fornyelse, god samfundsøkonomi, samarbejde, omsorgsfulde, moderne, attraktive, tillidsvækkende, nytænkende, smil, positiv kommunikationsform, humor og orden
Denne hjemmeside bruger cookies

Cookies er nødvendige for at hjemmesiden fungerer korrekt, og indsamler viden om anvendelsen af hjemmesiden.

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her.